Aktuality

Stručné ohlédnutí za uplynulým měsícem

Měsíc prosinec byl na našich stanicích teplotně výrazně nadprůměrný – s průměrnou měsíční teplotou v Dolní Rovni +3,4°C, v Kostelci nad Orlicí +2,8°C a v Javornici +1,0°C převýšil dlouhodobý prosincový měsíční průměr o cca 3,5°C.

Pokud jde o srážky, měsíc byl podprůměrný. Nejvíce srážek spadlo v Javornici a Vojtěchově, shodně 49 mm. V Kostelci nad Orlicí pak spadlo podprůměrných 35 mm a v Dolní Rovni výrazně podprůměrných 21 mm, což je jen polovina dlouhodobého normálu. Dlouhodobý normál za prosinec činí pro Pardubice 40 mm.

Na grafu tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře vidíte výrazné kolísání způsobené střídáním tlakových níží a výší v převažujícím západním proudění.

02.01.2020 19:36h
31x