Aktuality

Stručné ohlédnutí za uplynulým měsícem

Měsíc červen 2020 byl na našich stanicích teplotně mírně nadprůměrný – průměrné měsíční teploty byly o cca 1°C vyšší než je dlouhodobý normál. V Dolní Rovni jsme naměřili +17,6°C, v Kostelci nad Orlicí +17,1°C, v Javornici +16,1 °C a ve Vojtěchově +16,0°C; přitom dlouhodobý normál pro Pardubice činí +16,4°C.

Pokud jde o srážky, měsíc byl extrémně nadprůměrný. Na našich stanicích spadlo téměř 400% dlouhodobého normálu pro červen. Nejvíce srážek na našich stanicích jsme zaznamenali ve Vojtěchově, a to 253 mm, poté v Kostelci nad Orlicí 238 mm, v Javornici 231 mm a v Dolní Rovni 227 mm. Pro porovnání - dlouhodobý normál pro červen činí pro Pardubice 64 mm. Za dobu našeho pozorování byl uplynulý měsíc tím nejdeštivějším. Na jednu stranu srážky výraznou měrou přispěly k narovnání vláhového deficitu, na druhou stranu s nimi spojené povodně působily značné materiální škody, na některých místech i opakovaně.

Na grafu tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře vidíte poměrně vyrovnaný průběh, což spolu s vlhkým prouděním trvajícím abnormálně dlouho podporovalo setrvávání vydatných srážek na jednom místě.

13.07.2020 08:56h
35x