Aktuality

Stručné zhodnocení uplynulého měsíce - březen 2021

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM

Měsíc březen 2021 byl na našich stanicích teplotně v mezích normálu až lehce podnormální, s průměrnou měsíční teplotou na vybraných našich stanicích: v Dolní Rovni +3,6°C, Velinách +3,1°C, v Kostelci nad Orlicí +2,9°C, ve Vojtěchově +2,7°C a v Javornici +1,6°C. Dlouhodobý normál pro Pardubice činí +3,6°C. Nejnižší březnovou teplotu jsme zaznamenali na stanici Javornice, a to -9,8°C dne 22.3.2021 v 6:14 hodin, zatímco nejvyšší teplotu jsme naměřili v Dolní Rovni, a to +24,7°C dne 31.3.2021 v 16:36 hodin.

Pokud jde o srážky, březen byl slabě podprůměrný. Na našich stanicích spadlo cca 70 - 90% dlouhodobého normálu pro březen. Nejvíce srážek spadlo v Javornici  - 45 mm, pak v Kostelci nad Orlicí – 34 mm, ve Vojtěchově 33 mm a v Dolní Rovni 26 mm. Dlouhodobý normál za březen činí pro Pardubice 35 mm.

Pro úplnost přikládáme graf průběhu tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře, který v březnu s výjimkou samého začátku měsíce nevybočoval ze svých obvyklých hodnot.

08.06.2021 21:13h
26x