Aktuality

Stručné zhodnocení uplynulého měsíce - leden 2021

Měsíc leden 2021 byl na našich stanicích teplotě nadprůměrný s průměrnou měsíční teplotou přibližně 1,5°C nad dlouhodobým normálem - v Dolní Rovni +0,3°C, Velinách -0,1°C, Kostelci nad Orlicí -0,2°C, Vojtěchově -1,0°C a v Javornici -1,8°C. Nejnižší teplotu jsme na našich stanicích zaznamenali v Javornici dne 17.1.2021 v 18 hodin, a to -15,6°C, naopak nejvyšší v Dolní Rovni dne 22.1.2021 v 15 hodin, a to +11,6°C. Průběh denních maxim a minim na čtyřech vybraných stanicích vidíte na následujícím obrázku.

Pokud jde o srážky, měsíc byl rovněž nadprůměrný - na našich stanicích spadlo přibližně 120 až 150% dlouhodobého normálu pro leden. Nejvíce srážek jsme naměřili v Javornici (83 mm), poté ve Vojtěchově u Hlinska (74 mm), v Kostelci nad Orlicí pak 56 mm a v Dolní Rovni 44 mm. Většina srážek byla v podobě sněhu a měřili jsme je ručně manuálními srážkoměry.

Na dalším obrázku si všimněte zpočátku poměrně stabilního tlaku vzduchu, postupně tlak kolísal v závislosti na střídání oblasti nižšího a vyššího tlaku vzduchu a na konci měsíce pak převažoval vliv tlakové níže, čemuž odpovídají i srážky v posledním lednovém týdnu.

Uvidíme, čím nás překvapí únor. Jeho zhodnocení provedeme o prvním březnovém víkendu.

06.02.2021 10:17h
47x