Čeperka - meteostanice

Stanice se nachází v Polabí na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje. Pro měření používáme meteostanici (WH1080) a měříme teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, rosný bod, rychlost a směr větru a srážky.

Teplota vzduchu

7.8 °C

Vlhkost vzduchu

60 %

Rosný bod

0 °C

Vítr průměr

2.3 km/h

Vítr náraz

5 km/h

Tlak vzduchu

1025.8 hPa

Srážky za 24 hodin

6.6 mm

Čas Teplota 2m Rosný bod Vlhkost vzduchu Tlak vzduchu Vítr průměr Vítr náraz
12:35h 8.3°C 1.0°C 60% 1025.7hPa 2.1km/h 6.1km/h
12:30h 8.6°C 1.7°C 62% 1025.8hPa 1.6km/h 3.6km/h
12:25h 8.3°C 2.5°C 67% 1025.8hPa 1.4km/h 5.0km/h
12:15h 7.4°C 2.7°C 72% 1025.9hPa 2.3km/h 6.1km/h
12:10h 7.1°C 2.6°C 73% 1026.2hPa 2.0km/h 6.1km/h
12:05h 6.4°C 2.3°C 75% 1026.2hPa 1.7km/h 5.0km/h
12:00h 6.4°C 2.3°C 75% 1026.3hPa 1.6km/h 5.0km/h
11:55h 6.1°C 2.0°C 75% 1026.4hPa 1.3km/h 3.6km/h
11:50h 6.1°C 2.2°C 76% 1026.4hPa 0.3km/h 2.5km/h
11:40h 5.6°C 2.4°C 80% 1026.4hPa 2.0km/h 3.6km/h
11:35h 5.5°C 2.5°C 81% 1026.4hPa 1.7km/h 3.6km/h
11:30h 5.4°C 2.7°C 83% 1026.5hPa 1.0km/h 3.6km/h
Čas Teplota 2m Rosný bod Vlhkost vzduchu Tlak vzduchu Vítr průměr Vítr náraz
12:30h 8.6°C 1.7°C 62% 1025.8hPa 1.6km/h 3.6km/h
12:00h 6.4°C 2.3°C 75% 1026.3hPa 1.6km/h 5.0km/h
11:30h 5.4°C 2.7°C 83% 1026.5hPa 1.0km/h 3.6km/h
11:00h 4.7°C 2.9°C 88% 1026.6hPa 0.5km/h 2.5km/h
10:30h 4.4°C 3.1°C 91% 1026.5hPa 0.1km/h 2.5km/h
10:00h 3.8°C 2.9°C 94% 1026.4hPa 1.2km/h 5.0km/h
09:30h 3.5°C 3.1°C 97% 1026.2hPa 0.6km/h 2.5km/h
09:00h 3.3°C 3.2°C 99% 1026.3hPa 1.9km/h 5.0km/h
08:00h 2.6°C 2.5°C 99% 1025.7hPa 0.5km/h 2.5km/h
07:30h 2.3°C 2.2°C 99% 1025.8hPa 1.2km/h 5.0km/h
06:30h 1.8°C 1.5°C 98% 1025.6hPa 1.1km/h 5.0km/h
06:00h 1.7°C 1.3°C 97% 1025.4hPa 0.5km/h 2.5km/h
Teplota 2m Rosný bod Vlhkost vzduchu Tlak vzduchu (hPa) Vítr průměr Vítr náraz
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX AVG MAX
13.04. 2021 3.1°C 1.5°C
04:37h
8.6°C
12:29h
1.9°C 0.6°C
04:37h
3.3°C
09:10h
93% 60%
12:44h
99%
07:12h
1026 1025.4
05:27h
1026.7
10:18h
1.3km/h 6.0km/h
00:07h
4km/h 9.7km/h
00:14h
12.04. 2021 6.2°C 1.3°C
18:54h
12.5°C
10:29h
2.7°C 0.4°C
18:22h
5.8°C
09:57h
80% 61%
10:29h
98%
22:22h
1017.9 1011.5
00:02h
1025.8
23:50h
3.4km/h 10.9km/h
11:16h
7.6km/h 18.4km/h
11:05h
11.04. 2021 13.5°C 5.0°C
00:33h
22.6°C
17:03h
3.9°C 0.5°C
05:59h
6.4°C
15:09h
55% 30%
17:01h
88%
00:50h
1011.1 1008.4
18:04h
1014.0
00:09h
4km/h 9.6km/h
11:36h
9.6km/h 22.0km/h
12:28h
10.04. 2021 8.8°C 0.1°C
04:18h
17.7°C
12:50h
1.3°C -3.0°C
00:37h
4.8°C
18:22h
62% 31%
11:12h
85%
06:59h
1013.6 1012.3
10:20h
1014.7
21:06h
1.9km/h 10.0km/h
13:09h
4.1km/h 17.3km/h
13:13h
09.04. 2021 5.8°C -4.7°C
06:06h
16.8°C
16:07h
-3.2°C -6.8°C
06:06h
0.2°C
18:51h
57% 26%
15:41h
90%
07:19h
1018.1 1013.1
19:05h
1023.7
00:20h
2.7km/h 10.3km/h
15:47h
6.7km/h 23.4km/h
09:35h
08.04. 2021 3.7°C 0.1°C
23:58h
8.4°C
17:44h
-2°C -5.5°C
18:20h
0.7°C
07:59h
69% 38%
18:19h
95%
07:29h
1018.8 1013.1
00:50h
1023.6
23:57h
5.3km/h 14.8km/h
10:08h
11.3km/h 36.7km/h
11:39h
07.04. 2021 2.5°C -1.7°C
01:40h
7.8°C
17:02h
-2.8°C -7.0°C
17:15h
0.6°C
12:31h
71% 35%
17:05h
91%
02:08h
1009.6 1006.1
00:34h
1013.4
23:57h
4.6km/h 11.7km/h
14:45h
10.1km/h 20.9km/h
11:51h
06.04. 2021 1.5°C -1.7°C
06:52h
7.4°C
17:36h
-3.5°C -6.4°C
18:32h
2.6°C
16:24h
71% 44%
18:24h
90%
23:12h
1006.4 1004.4
17:03h
1008.2
07:28h
4.3km/h 9.3km/h
02:29h
9.8km/h 19.4km/h
02:28h
Teplota 2m Rosný bod Tlak vzduchu (hPa) Vítr průměr Vítr náraz
2021 PRUMER MIN MAX PRUMER MIN MAX PRUMER MIN MAX PRUMER MAX PRUMER MAX
leden 0.7°C -9.6°C
18.01. 05:27h
12.9°C
22.01. 14:57h
-2.8°C -14.0°C
18.01. 05:27h
4.5°C
22.01. 14:35h
1009.7 989.0
23.01. 06:39h
1023.3
10.01. 09:32h
1.6km/h 11.9km/h
24.01. 14:13h
4.3km/h 24.5km/h
23.01. 01:01h
únor -0.7°C -16.4°C
14.02. 04:09h
17.9°C
25.02. 15:44h
-5.4°C -22.0°C
12.02. 06:53h
6.9°C
03.02. 10:58h
1019.4 996.7
08.02. 05:40h
1041.6
14.02. 09:53h
1.7km/h 12.1km/h
04.02. 04:28h
4.4km/h 35.6km/h
04.02. 05:20h
březen 4.1°C -6.2°C
06.03. 06:42h
26.2°C
31.03. 17:05h
-2°C -12.6°C
20.03. 12:35h
8.2°C
29.03. 18:34h
1019.5 998.8
13.03. 16:52h
1035.5
02.03. 10:48h
2km/h 14.4km/h
12.03. 10:37h
5.1km/h 37.8km/h
13.03. 15:25h
duben 6.5°C -4.7°C
09.04. 06:06h
22.6°C
11.04. 17:03h
0.3°C -7.0°C
07.04. 17:15h
8.3°C
01.04. 12:10h
1014.3 996.9
05.04. 15:51h
1026.7
13.04. 10:18h
3.4km/h 16.0km/h
05.04. 17:17h
7.7km/h 36.7km/h
08.04. 11:39h
květen - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
červen - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
červenec - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
srpen - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
září - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
říjen - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
listopad - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h
prosinec - °C - °C
- h
- °C
- h
- °C - °C
- h
- °C
- h
- -
- h
-
- h
- km/h - km/h
- h
- km/h - km/h
- h