Halové jevy

Letošní halové jevy. Můžete vidět malé halo 22°, levé i pravé parhelium a cirkumzenitální oblouk

15.2.2018 se podařilo zachytit i Supralaterální oblouk a Parryho oblouk

19.2.2018 Další halové jevy do sbírky 120° Parhelia a část Parhelického kruhu.