Meteo zprávy

Zimní počasí v Evropě souvisí nejen s prouděním v troposféře, tedy spodní části atmosféry sahající v našich zeměpisných šířkách do výšek zhruba 11 km, ale i ve stratosféře, která leží nad troposférou (její horní hranice leží kolem 50 km). Typickým útvarem zimního období na severní polokouli je tzv. cirkumpolární vír, tedy oblast nízkého tlaku vzduchu nad Arktidou, kolem které probíhá západní proudění ve vyšších hladinách, často v podobě tryskového proudění neboli jet streamu. Toto proudění je tím silnější, čím větší je rozdíl mezi teplotami v polárních oblastech a subtropech/tropech. V zimě tedy zesiluje, naopak na jaře, když se začnou polární oblasti ohřívat, postupně slábne, až může v létě zaniknout úplně nebo se rozpadnout do malých center. Tento cirkumpolární vír označujeme též pojmem vortex, v případně severní polokoule arktický (někdy jen polární) vortex. Neomezuje se přitom pouze na horní troposféru, ale prorůstá až do střední stratosféry (výšky kolem 30 km).

(Polární Vortex na obrázku začátkem letošního února)

Intenzita arktického vortexu má rovněž dopad na proudění a počasí u zemského povrchu. Je-li silný, zesiluje i převážně západní proudění u země, což pro střední Evropu znamená příliv oceánského, a tedy v zimě relativně teplého vzduchu z Atlantiku. Naopak, pokud zeslábne, dochází k slábnutí západo-východního přenosu, což se projevuje meandrováním proudění, a tedy výraznějšími vpády teplého vzduchu na sever a studeného na jih.

Polární vortex se v minulých dnech rozštěpil na dvě centra, jedno ležící nad severovýchodní Evropou, druhé nad severní Amerikou. Během posledních dnů centrum nad Evropou zaniklo a západní proudění se zde změnilo na východní se středem víru východně od Grónska (obr. č2). Toto východní proudění postupně propagovalo i do troposféry, kde došlo k výraznému meandrování tryskového proudění. Tím se uvolňuje i cesta studenému vzduchu od východu až severovýchodu do střední Evropy.

Polární Vortex v následujících dnech. Můžete vidět že se rozdělilo proudění na 2 centra. Obě dvě proudí po směru hodinových ručiček a to bude také příčina severního a severovýchodního proudění v Evropě. Bude k nám proudit velmi studený pevninský vzduch.

Obrázek číslo 3 ukazuje předpokládanou teplotu v hladině 850 hpa (1500m.n.m) tuto neděli.

Obrázek číslo 4 ukazuje proudění v hladině 850 hpa (1500m.n.m) a je vidět že k nám bude proudit vzduch až ze samotného severu evropy.

Takto by vypadal předběžný výhled teplot na další dny podle dnešních podkladů numerických modelů.. Zítra vám to kolega upřesní zveřejněním finálního výhledu.