Meteostanice Dolní Ředice


Za poslední hodinu

Dolní Ředice Teplota Rosny bod Vítr prumer Vítr naraz Vítr směr Srážky 24hod
Datum Teplota Rosny bod Vítr prumer Vítr náraz Vítr směr Srážky 24hod
00:20 h 14.2°C 9.0°C -km/h 1.1km/h -mm
00:15 h 14.3°C 9.1°C -km/h 1.1km/h -mm
00:10 h 14.7°C 9.3°C -km/h 1.1km/h -mm
00:05 h 15.1°C 9.7°C 0.3km/h 2.5km/h -mm
00:00 h 15.1°C 9.7°C 1.3km/h 3.6km/h -mm

Teplota za poslední týden

Meteostanice 2 metry Rosný bod
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 13.6°C 14.2°C
00:18h
15.1°C
00:01h
10.2°C
00:18h
9.7°C
00:01h
17.07. 2019 17.5°C 8.3°C
04:56h
25.4°C
17:55h
9.6°C
04:56h
12.5°C
08:32h
16.07. 2019 15.6°C 9.5°C
05:35h
20.5°C
18:05h
9.6°C
17:59h
11.8°C
07:12h
15.07. 2019 17.3°C 10.9°C
03:55h
24.6°C
17:59h
12.4°C
19:56h
15.3°C
08:15h
14.07. 2019 17°C 10.3°C
05:37h
23.0°C
16:29h
12.6°C
05:10h
16.0°C
15:28h
13.07. 2019 16.1°C 12.5°C
03:42h
20.4°C
14:19h
13.8°C
14:39h
16.0°C
12:46h
12.07. 2019 16.4°C 12.3°C
02:51h
22.3°C
16:50h
12.3°C
00:33h
15.5°C
14:31h
11.07. 2019 17.7°C 7.5°C
04:42h
25.2°C
16:48h
6.6°C
13:16h
9.6°C
08:52h

Za poslední týden

Vítr průměr Vítr nárazy
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 2.7km/h 0.1km/h
00:07h
1.3km/h
00:00h
1.1km/h
00:18h
3.6km/h
00:01h
17.07. 2019 9.2km/h 0.1km/h
00:37h
15.8km/h
11:42h
1.1km/h
00:48h
27.0km/h
13:04h
16.07. 2019 12km/h 0.1km/h
01:00h
17.1km/h
15:36h
1.1km/h
00:53h
28.1km/h
14:47h
15.07. 2019 7.9km/h 0.1km/h
02:17h
16.9km/h
12:39h
1.1km/h
03:01h
25.6km/h
12:53h
14.07. 2019 8.6km/h 0.1km/h
04:42h
16.2km/h
20:18h
1.1km/h
05:20h
25.6km/h
20:18h
13.07. 2019 9.6km/h 0.1km/h
00:08h
22.5km/h
13:34h
1.1km/h
00:09h
31.7km/h
14:34h
12.07. 2019 5.6km/h 0.1km/h
09:23h
13.7km/h
13:58h
1.1km/h
09:23h
19.4km/h
13:53h
11.07. 2019 11.4km/h 0.1km/h
02:27h
17.7km/h
18:39h
1.1km/h
00:39h
27.0km/h
17:32h

Za rok 2019

Teplota Vítr průměr Vítr nárazy
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX
leden
únor
březen 7.9°C 10.8km/h 18.8km/h
duben 11.7°C 12.2km/h 0.1km/h
21.04. 01:06h
26.1km/h
26.04. 22:25h
21.8km/h 1.1km/h
20.04. 21:01h
40.3km/h
26.04. 22:19h
květen 12.4°C 12.2km/h 0.1km/h
01.05. 00:23h
26.4km/h
22.05. 06:25h
21.2km/h 1.1km/h
01.05. 00:18h
41.8km/h
22.05. 10:09h
červen 22.2°C 8.4km/h 0.1km/h
01.06. 02:18h
38.5km/h
15.06. 19:16h
16.5km/h 1.1km/h
01.06. 02:09h
55.1km/h
15.06. 19:11h
červenec 18.1°C 10.5km/h 0.1km/h
18.07. 00:07h
23.9km/h
05.07. 14:24h
19.1km/h 1.1km/h
02.07. 01:18h
40.3km/h
05.07. 17:22h
srpen
září
říjen
listopad
prosinec