Meteostanice Dolní Roveň

Teplota a vlhkost

Meteostanice 5cm
Datum 2 metry zem
07:35h -°C 6.4°C
07:30h 9.1°C 6.1°C
07:25h 9.0°C 6.0°C
07:20h 8.9°C 5.9°C
07:15h 8.8°C 5.8°C
07:10h 8.8°C 5.4°C
07:05h 8.8°C 5.2°C
07:00h 8.7°C 4.9°C
06:55h 8.6°C 4.6°C
06:50h 8.7°C 4.3°C
Datum Vlhkost Rosný bod
07:25 h -% -°C
07:20 h 71% 3.9°C
07:15 h 71% 3.8°C
07:10 h 71% 3.8°C
07:05 h 71% 3.8°C
07:00 h 71% 3.7°C
06:55 h 71% 3.6°C
06:50 h 71% 3.7°C
06:45 h 71% 3.7°C
06:40 h 71% 3.7°C

teplota a vlhkost

Za poslední týden

Meteostanice 2 metry Budka zem
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
22.09. 2019 9.4°C 8.6°C
06:51h
10.3°C
00:01h
5.2°C 4.1°C
06:30h
6.4°C
05:25h
21.09. 2019 11.2°C 1.7°C
06:44h
21.8°C
16:10h
10.6°C -0.8°C
06:20h
34.6°C
13:19h
20.09. 2019 8.5°C 0.8°C
05:54h
17.4°C
16:19h
9.1°C -2.1°C
05:58h
34.4°C
13:21h
19.09. 2019 8.7°C 3.1°C
06:28h
16.7°C
15:07h
10°C -0.5°C
06:00h
34.4°C
14:52h
18.09. 2019 11.2°C 6.0°C
23:56h
16.6°C
13:32h
11.7°C 1.4°C
06:26h
35.3°C
13:27h
17.09. 2019 14.3°C 10.9°C
07:06h
19.0°C
15:53h
16.8°C 7.1°C
22:25h
38.8°C
13:44h
16.09. 2019 15°C 8.6°C
06:21h
19.9°C
14:17h
16°C 5.8°C
05:22h
30.3°C
13:36h
15.09. 2019 15.7°C 7.2°C
06:17h
25.5°C
16:01h
17°C 3.7°C
00:13h
41.4°C
14:30h

teplota a vlhkost

Vlhkost Rosný bod
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
22.09. 2019 70.4% 68%
05:27h
71%
01:03h
4.3°C 3.6°C
06:35h
5.1°C
00:01h
21.09. 2019 67.1% 38%
15:51h
96%
08:21h
4.5°C 0.4°C
06:44h
8.0°C
15:45h
20.09. 2019 71.5% 41%
15:25h
95%
08:38h
3.1°C -0.7°C
05:54h
6.7°C
10:48h
19.09. 2019 73.4% 41%
16:01h
96%
08:34h
3.7°C 1.5°C
06:28h
6.9°C
11:43h
18.09. 2019 62.4% 42%
14:37h
83%
07:00h
4°C 1.9°C
15:10h
6.3°C
00:02h
17.09. 2019 72.7% 44%
15:41h
92%
05:09h
9.1°C 4.7°C
20:09h
13.7°C
01:26h
16.09. 2019 78.9% 58%
14:36h
97%
08:34h
11.1°C 7.2°C
05:30h
14.2°C
09:36h
15.09. 2019 69.6% 45%
14:22h
91%
06:41h
9.7°C 4.9°C
00:59h
14.3°C
14:55h

Vítr

Datum Windchill Vítr průměr Vítr náraz
07:35 h -°C -km/h -km/h
07:30 h 7.2°C 5.2km/h 6.6km/h
07:25 h 6.9°C 6.0km/h 7.2km/h
07:20 h 6.9°C 5.2km/h 6.6km/h
07:15 h 6.2°C 7.2km/h 9.3km/h
07:10 h 6.2°C 7.2km/h 9.3km/h
07:05 h 6.2°C 6.6km/h 9.3km/h
07:00 h 6.2°C 7.2km/h 8.6km/h
06:55 h 6.1°C 6.6km/h 8.6km/h
06:50 h 6.5°C 5.2km/h 7.2km/h

vitr a smer

Za poslední týden

Windchill Vítr průměr Vítr nárazy
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX
22.09. 2019 7.6°C 5.7°C
06:56h
9.3°C
00:18h
5.3km/h 2.7km/h
00:53h
8.0km/h
04:44h
6.6km/h 3.3km/h
00:53h
10.5km/h
06:56h
21.09. 2019 11.4°C -0.3°C
06:51h
21.8°C
16:10h
2.7km/h 0.6km/h
00:22h
6.6km/h
23:21h
3.6km/h 0.6km/h
00:41h
8.6km/h
22:08h
20.09. 2019 9.1°C 0.1°C
05:54h
17.4°C
16:19h
2.6km/h 0.6km/h
00:03h
12.6km/h
12:50h
3.6km/h 0.6km/h
00:05h
15.2km/h
12:50h
19.09. 2019 9.4°C 2.5°C
07:17h
16.6°C
14:55h
4.4km/h 0.6km/h
02:47h
16.5km/h
14:18h
6.1km/h 0.6km/h
02:48h
19.2km/h
14:18h
18.09. 2019 10.1°C 4.4°C
04:23h
16.5°C
13:26h
6.5km/h 0.6km/h
06:03h
18.5km/h
11:38h
8.9km/h 0.6km/h
06:18h
23.7km/h
00:17h
17.09. 2019 13.5°C 8.1°C
23:47h
19.0°C
15:53h
5.5km/h 0.6km/h
00:28h
19.8km/h
18:15h
7.7km/h 0.6km/h
00:39h
25.9km/h
18:15h
16.09. 2019 15.8°C 7.9°C
06:35h
19.9°C
14:17h
2.4km/h 0.6km/h
00:28h
9.3km/h
12:16h
3.4km/h 0.6km/h
00:43h
10.5km/h
12:17h
15.09. 2019 15.1°C 5.3°C
06:31h
25.5°C
16:01h
2.7km/h 0.6km/h
00:09h
9.9km/h
15:58h
3.6km/h 0.6km/h
00:11h
11.9km/h
15:43h

vitr a smer

Tlak
Tlak

Srážky
Srazky