Meteostanice Dolní Roveň

Teplota

Meteostanice 5cm
Datum 2 metry zem
00:25h -°C 8.9°C
00:20h 13.2°C 9.3°C
00:15h 13.3°C 9.6°C
00:10h 13.4°C 9.3°C
00:05h 13.5°C 9.4°C
00:00h 13.6°C 9.5°C

Za poslední týden

Meteostanice 2 metry Budka zem
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 13.4°C 13.0°C
00:24h
13.6°C
00:01h
9.4°C 8.9°C
00:25h
9.6°C
00:01h
17.07. 2019 16.9°C 7.9°C
04:25h
25.4°C
15:45h
20.6°C 4.8°C
04:29h
45.6°C
13:42h
16.07. 2019 15°C 9.3°C
05:13h
20.2°C
17:29h
16.2°C 6.8°C
04:11h
38.9°C
14:10h
15.07. 2019 16.8°C 10.1°C
04:38h
22.7°C
13:23h
19°C 7.6°C
04:24h
42.4°C
12:39h
14.07. 2019 16.8°C 10.3°C
04:58h
24.1°C
17:00h
19.8°C 7.1°C
04:40h
44.3°C
14:15h
13.07. 2019 16.3°C 12.0°C
03:28h
22.8°C
14:41h
18.6°C 8.9°C
03:08h
46.2°C
14:34h
12.07. 2019 16.4°C 11.9°C
01:44h
22.7°C
17:18h
17.6°C 7.5°C
00:10h
36.4°C
15:22h
11.07. 2019 17.2°C 6.2°C
05:36h
26.2°C
17:09h
19.4°C 2.3°C
05:00h
51.1°C
13:07h

Vlhkost

Datum Vlhkost Rosný bod
00:25 h -% -°C
00:20 h 74% 8.7°C
00:15 h 75% 9.0°C
00:10 h 75% 9.1°C
00:05 h 75% 9.2°C
00:00 h 75% 9.3°C

Za poslední týden

Vlhkost Rosný bod
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 74.8% 74%
00:20h
75%
00:01h
9°C 8.5°C
00:24h
9.3°C
00:01h
17.07. 2019 66% 39%
16:54h
94%
06:59h
9.8°C 5.5°C
03:56h
13.7°C
11:38h
16.07. 2019 72.1% 50%
17:09h
93%
07:18h
9.6°C 7.2°C
22:32h
12.3°C
12:21h
15.07. 2019 76% 54%
17:32h
94%
06:18h
12.3°C 8.5°C
04:38h
15.1°C
10:57h
14.07. 2019 77.7% 45%
17:24h
98%
06:45h
12.6°C 9.1°C
04:58h
16.6°C
15:45h
13.07. 2019 83.6% 59%
14:50h
93%
09:16h
13.4°C 10.2°C
03:28h
17.0°C
14:31h
12.07. 2019 75.6% 57%
17:22h
86%
14:26h
12°C 6.8°C
00:00h
16.3°C
14:59h
11.07. 2019 54.7% 30%
13:32h
89%
06:19h
6.8°C 3.7°C
03:07h
10.6°C
09:53h

Vítr

Datum Windchill Vítr průměr Vítr náraz
00:25 h -°C -km/h -km/h
00:20 h -°C 0.3km/h 2.5km/h
00:15 h -°C 1.3km/h 3.6km/h
00:10 h -°C 2.2km/h 3.6km/h
00:05 h -°C 2.9km/h 5.0km/h
00:00 h -°C 3.3km/h 5.0km/h

Za poslední týden

Windchill Vítr průměr Vítr nárazy
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 0.1km/h
00:21h
3.3km/h
00:00h
1.1km/h
00:22h
5.0km/h
00:01h
17.07. 2019 0.1km/h
00:50h
13.2km/h
12:50h
1.1km/h
00:18h
25.6km/h
13:40h
16.07. 2019 0.1km/h
03:44h
20.7km/h
15:10h
1.1km/h
03:53h
33.1km/h
15:21h
15.07. 2019 0.1km/h
00:36h
17.7km/h
11:14h
1.1km/h
00:40h
28.1km/h
13:53h
14.07. 2019 0.1km/h
01:02h
18.6km/h
12:51h
1.1km/h
01:04h
28.1km/h
20:27h
13.07. 2019 0.1km/h
05:17h
22.1km/h
14:53h
1.1km/h
02:57h
34.2km/h
14:53h
12.07. 2019 0.1km/h
05:26h
8.2km/h
14:22h
1.1km/h
05:27h
13.3km/h
15:51h
11.07. 2019 0.1km/h
00:41h
16.9km/h
16:12h
1.1km/h
00:36h
35.6km/h
13:48h

Za poslední týden

Teplota 2m Teplota 5cm
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX
18.07. 2019 12°C 11.6°C
00:21h
12.6°C
00:01h
9.8°C 9.5°C
00:11h
10.3°C
00:00h
17.07. 2019 14°C 2.6°C
04:39h
24.5°C
15:12h
14.6°C 2.1°C
04:33h
29.5°C
15:13h
16.07. 2019 11.9°C 4.7°C
04:35h
19.6°C
17:28h
12.2°C 4.0°C
04:18h
24.8°C
17:28h
15.07. 2019 14.1°C 6.3°C
04:59h
23.8°C
16:42h
14.4°C 5.6°C
05:01h
28.1°C
17:04h
14.07. 2019 14.9°C 7.3°C
04:50h
24.2°C
16:31h
15.5°C 6.6°C
04:40h
28.5°C
16:31h
13.07. 2019 14.1°C 10.3°C
00:20h
20.7°C
12:32h
14.1°C 9.1°C
00:37h
23.8°C
13:07h
12.07. 2019 13°C 7.0°C
02:34h
20.0°C
17:18h
13°C 6.1°C
02:18h
24.8°C
17:19h
11.07. 2019 14.4°C 3.3°C
05:17h
24.7°C
15:44h
14.8°C 2.6°C
04:48h
30.0°C
14:55h
Tlak vzduchu
Den AVG MIN MAX
18.07. 2019 1012.6hPa 1012.4hPa
00:18h
1012.7hPa
00:00h
17.07. 2019 1013.1hPa 1010.7hPa
17:51h
1015.4hPa
01:19h
16.07. 2019 1014.3hPa 1013.0hPa
14:12h
1015.4hPa
06:49h
15.07. 2019 1014.3hPa 1012.4hPa
19:07h
1015.5hPa
01:47h
14.07. 2019 1013.2hPa 1011.4hPa
17:45h
1015.4hPa
23:26h
13.07. 2019 1010hPa 1008.8hPa
02:42h
1012.7hPa
23:59h
12.07. 2019 1010.7hPa 1008.5hPa
18:43h
1012.5hPa
00:12h
11.07. 2019 1012.7hPa 1009.8hPa
17:25h
1015.4hPa
02:06h