Srážkové úhrny

Měsíční a roční úhrny srážek na vybraných stanicích - stav k datu 25.10.2020 (další aktualizace dat: 31.10.2020)

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2020
D. Roveň  11,7 77,0  34,7  9,9  54,1  227,3  34,8  83,6  82,6  74,8  0,0  0,0   690,5
Kostelec n.O  20,1 90,3  31,3  10,4  68,2  238,3  53,3  85,9  93,7  72,3  0,0  0,0   764,4
Javornice  34,2 122,7  47,6  11,4  77,9  231,3  51,4  102,6  86,5  81,5  0,0  0,0   848,0
Vojtěchov  23,9 118,0  56,5  16,4  102,6  252,7  71,4  157,1  116,4  115,0  0,0  0,0   1030,0

Archívy srážkových úhrnů

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2019
D. Roveň   47,0  30,5  42,0  20,1  79,5  23,7  43,2  57,6  55,8  39,3  37,8 21,0   497,5
Kostelec n.O   74,0  33,6  44,9  23,1  90,6  50,5  51,6  45,1  60,3  50,0  50,0 34,5   608,2
Javornice   122,9  32,3  56,7  32,7  113,5  53,4  51,7  61,4  85,9  68,2  62,3 49,3   790,3
Vojtěchov   86,0  46,6  58,8  24,9  127,1  61,7  62,4  82,0  58,5  55,8  50,3 48,6   762,7

 

Stanice/měsíc LED ÚNO BŘE DUB KVĚ ČER ČVC SRP ZÁŘ ŘÍJ LIS PRO 2018
D. Roveň   41,1  11,9  26,7  13,2  42,0  50,9  16,8  16,3  39,1  28,1  24,2 71,1   381,4
Kostelec n.O   50,6  16,2  42,1  22,1  46,9  72,9  53,5  20,0  44,7  28,9  24,0 78,4   500,3
Javornice   84,1  19,8  51,8  26,5  52,1  47,8  33,1  38,7  49,3  33,1  24,9 105,2   566,4
Vojtěchov   48,6  26,9  30,7  15,7  72,7  76,2  30,9  13,7  51,7  38,0  24,3 69,6   499,0