Atmosférické srážky (či jen srážky) jsou pojem zahrnující velkou část hydrometeorů. Jedná se o soustavu částic vody, vzniklých kondenzací vodní páry nebo sublimací nebo podobně (například zdvižením větrem z povrchu země), které padají z atmosféry na zemský povrch či kondenzují přímo na zemském povrchu. Srážky jsou jednou z hlavních částí koloběhu vody v přírodě.

Za poslední hodinu

srážky graf

Srážky.

Za poslední týden

srážky graf

Srážky.

Den Dolní Roveň Srážky
27.05. 2019
26.05. 2019
25.05. 2019
24.05. 2019
23.05. 2019
22.05. 2019 21.0mm
21.05. 2019 0.3mm
20.05. 2019 9.9mm