UV a znečistění ovzduší

Datum UV Ovzdusi
12:50 h -uv -pm
12:45 h 0.4uv -pm
12:40 h 0.4uv -pm
12:35 h 0.5uv -pm
12:30 h 0.6uv -pm
12:25 h 0.7uv 1.3pm
12:20 h 0.7uv -pm
12:15 h 0.6uv -pm
12:10 h 0.7uv -pm
12:05 h 0.6uv -pm