Vítr

Vítr je vektor popisující pohyb zvolené částice vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku.[1] Nejčastěji se jím rozumí horizontální složka proudění vzduchu v atmosféře. Je vyvolaný rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země, dále se uplatňuje i síla tření. Při jeho popisu nás zajímá jeho směr, rychlost a ochlazovací účinek. Rychlost a směr větru se měří pomocí anemometru či profileru.

Za poslední hodinu

vítr graf

Rychlost větru.

Datum Windchill Vítr průměr Vítr náraz
13:25 h -°C -m/s -m/s
13:20 h 21.9°C 1.2m/s -m/s
13:15 h 21.8°C 1.6m/s 1.7m/s
13:10 h 21.8°C 1.6m/s -m/s
13:05 h 21.8°C 1.6m/s 3.1m/s
13:00 h 21.6°C 1.6m/s 1.6m/s
12:55 h 21.3°C 1.2m/s 1.6m/s
12:50 h 20.3°C -m/s -m/s
12:45 h 20.3°C 1.7m/s 2.7m/s
12:40 h 20.3°C 1.7m/s 2.7m/s

Za poslední týden

Windchill Vítr průměr Vítr nárazy
Den AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX
17.10. 2017 12.5°C 7.8°C
07:15h
22.1°C
13:24h
1.8m/s 1.2m/s
00:29h
2.7m/s
01:08h
2.1m/s 1.2m/s
00:23h
3.5m/s
03:08h
16.10. 2017 14.8°C 7.6°C
07:52h
23.3°C
16:39h
2m/s 1.2m/s
03:59h
4.1m/s
01:48h
2.4m/s 1.2m/s
02:06h
5.4m/s
01:39h
15.10. 2017 14.1°C 6.8°C
06:42h
21.5°C
16:03h
2.2m/s 1.2m/s
01:49h
4.7m/s
23:28h
2.6m/s 1.2m/s
01:52h
6.4m/s
23:19h
14.10. 2017 13.8°C 9.0°C
05:45h
19.7°C
15:54h
2.2m/s 1.2m/s
01:29h
4.7m/s
16:48h
2.6m/s 1.2m/s
00:01h
7.4m/s
15:23h
13.10. 2017 12.9°C 8.3°C
07:59h
16.9°C
15:42h
3.3m/s 1.2m/s
02:39h
8.0m/s
15:28h
3.8m/s 1.2m/s
00:01h
15.2m/s
15:15h
12.10. 2017 13.7°C 9.1°C
03:06h
18.4°C
15:30h
4.2m/s 1.2m/s
06:09h
9.3m/s
16:18h
4.6m/s 1.2m/s
04:10h
15.7m/s
14:00h
11.10. 2017 13.2°C 10.9°C
23:54h
16.7°C
16:45h
4m/s 1.2m/s
14:39h
8.9m/s
12:28h
4.4m/s 1.2m/s
07:40h
12.6m/s
11:40h
10.10. 2017 10.9°C 6.5°C
05:45h
14.2°C
15:29h
3.5m/s 1.2m/s
00:09h
6.6m/s
19:58h
3.9m/s 1.2m/s
01:00h
9.9m/s
22:01h