Aktuality

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM MĚSÍCEM

Měsíc červen 2021 byl na našich stanicích teplotně výrazně nadnormální, s průměrnou měsíční teplotou na vybraných našich stanicích vyšší o téměř  4°C oproti dlouhodobému průměru: v Dolní Rovni  a v Kostelci nad Orlicí shodně +20,1°C, ve Velinách +19,7°C,  ve Vojtěchově +19,1°C a v Javornici +18,2°C. Dlouhodobý normál pro Pardubice činí +16,4°C. Nejnižší červnovou teplotu jsme zaznamenali na stanici Javornice, a to +3,7°C dne 1.6.2021 v 5:04 hodin, zatímco nejvyšší teplotu si připisují Veliny, a to +33,7°C dne 20.6.2021 v 14:34 hodin.

Pokud jde o srážky, úhrny na našich stanicích se díky převládajícím konvektivním srážkám výrazně lišily, celkově lze červen hodnotit jako srážkově normální. V první polovině června panovalo výrazné sucho, normál vyrovnaly až bouřkové lijáky v poslední červnové dekádě. Nejvíce srážek spadlo ve Vojtěchově - 105 mm, pak v Kostelci nad Orlicí – 74 mm, v Javornici 65 mm a v Dolní Rovni 60 mm. Dlouhodobý normál za červen činí pro Pardubice 64 mm.

Pro úplnost jako obvykle přikládáme graf průběhu tlaku vzduchu přepočteného na hladinu moře, který zachycuje poměrně malé kolísání okolo normálu.

02.07.2021 20:25h
100x

... ...